“Chạm mặt” Chevrolet Corvette Z06 màu độc, hơn 6 tỷ ở Sài Gòn

0
155